ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ಸಮುದ್ರಾಹಾರ

ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಫ್ರೀಜರ್, ಟನಲ್ ಫ್ರೀಜರ್, ಇಂಪಿಂಗ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀಜರ್, ಫಿಶ್ ಫಿಲೆಟ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಿಲೆಟ್, ಶೆಲ್-ಆನ್ / ಶೆಲ್ಡ್ ಸೀಗಡಿಗಳು, ಆಕ್ಟೋಪಸ್, ಏಡಿಗಳು, ಸುರಿಮಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಮುದ್ರಾಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಫ್ರೀಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.