ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್
ಮಾಂಸ

ಸ್ಪೈರಲ್ ಫ್ರೀಜರ್, ಟನಲ್ ಫ್ರೀಜರ್ ಮತ್ತು ಇಂಪಿಂಗ್‌ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀಜರ್‌ಗಳು ಇಡೀ ಕೋಳಿ, ಕೋಳಿ ಭಾಗಗಳು, ಗೋಮಾಂಸ ಭಾಗಗಳು, ಮಾಂಸದ ಪ್ಯಾಟೀಸ್, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಮಾಂಸ, ಹುರಿದ ಮಾಂಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಾಂಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಫ್ರೀಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫ್ರೀಜರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು CIP ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೀರ್ಘವಾದ ನಿರಂತರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು, ADF ಏರ್ ಡಿಫ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರುಳಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಹಿಮವನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಟೈಸನ್ ಆಹಾರಗಳು, CP ಆಹಾರಗಳು, ಹಾರ್ಮೆಲ್, ಕಾರ್ಗಿಲ್, COFCO, ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಂಸ ಸಂಸ್ಕಾರಕಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.